Kupert og variert

4,2 km med asfaltlykke…

Rulleskiløypa er lagt opp med 2 sløyfer – indre og ytre runde. Den ytre runden er 2,2 km lang, har en bredde på 5,5 meter, mens den indre er returløype på 2 km og hele 8 meter bredde! Sløyfene går i Totteskogen, som ligger mellom Hemsedal sentrum og Hemsedal skisenter. Det er adgang fra begge sider, samt egen parkering med lys, som også løypa har hele veien rundt.  All asfalt er nylagt i juni 2016, og er av beste kvalitet – for å gi deg den beste opplevelsen. Det er gratis å bruke løypene.

Opp og ned er like langt…

Rulleskiløypa er unik i sitt slag i Norge, og er en av de mest kuperte løypene som er laget i landet… Maks fall/ stigning i løpa er ca 17% og den bratteste motbakken er 160 meter med 11% stigning. Dette er gjort for å gi deg en mest mulig lik trening som du får på vinteren, i naturlig kupert terreng. Løypa passer til alle ferdighetsgrader, og er en flott løype å prøve seg på rullski i. Enkel adgang til løypa hele veien gjør det også lett for foreldre eller annet støtteapparat å følge med på rundetider, eller komme med løftende tilrop underveis!

Norges nye «rulleskihovedstad»?

Parallellt som vi utvikler rulleskiløypa jobber vi kontinuerlig med å få lagt mer asfalt i området rundt. Dette vil gjøre løypene tilgjengelig på rulleski, fra begge sider av dalen. Foruten løypene har Hemsedal mange flotte kommunale og fylkeskommunale veier som egner seg godt til rulleski, da det er forholdsvis lite trafikk på disse. Det jobbes også med utvikling av flere treningsmuligheter for rulleski i skisenter-området. Dette, kombinert med mange sengeplasser og vår flotte natur, gjør Hemsedal til et «rulleski-mekka» og vi ser muligheten for at Hemsedal på sikt kan bli Norges nye «rulleskihovedstad»!

«Den som intet våger, intet vinner…»

Samarbeidspartnere